Romy

Floormanager bij kinderdagverblijf De Wipneus

Monter, Opgewekt, Nieuwsgierig, Talentvol, Respectvol, Integer, Solidair.

Waarom koos je voor Montris?

‘Omdat het enthousiasme meteen van de website afspatte! Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd nog meer duidelijk dat het een enthousiaste onderneming is, die het ook heel belangrijk vindt om naar de talenten te kijken van de medewerkers. Daarnaast zat ik mijn examenjaar voor de opleiding Managementassistent en met een diploma Pedagogisch Medewerker op zak leek dit mij een onwijs mooie combinatie!’

Wat hebben de Montris mensen met elkaar gemeen?

M onter
O pgewekt
N ieuwsgierig
T alentvol
R espectvol
I nteger
S olidair’

Hoe versterken de collega’s in jouw team elkaar onderling?

‘We helpen en versterken elkaar door juist op de talenten in te zetten, maar ook door juist soms het tegenovergestelde te doen. Ben jij altijd van Bewegen en Natuur? Dan is het natuurlijk een uitdaging om een keer met een ander talent (bijvoorbeeld Logica) aan de slag te gaan! Hierdoor blijf je persoonlijk en als team in ontwikkeling.’

Waarin ben jij het meest gegroeid in je werk bij Montris?

‘Ik ben heel spontaan en impulsief, soms kan dat ook een valkuil zijn. Ik heb geleerd hoe ik genuanceerder kan reageren en dat het ook beter is dat ik pas reageer als ik alle kanten van een verhaal heb bekeken.’

Wat versta jij onder ‘impactbewust handelen’?

‘Elke handeling die je doet, heeft impact. Of dat nou groot of klein is, dat maakt niet uit. Alles wat je doet heeft invloed op de kind(eren), maar ook op je collega’s en de ouders. Daarom is het goed dat we ons daar zo bewust van zijn en daar vervolgens ook naar handelen.’

Ben jij er een van Montris en werk je straks samen met onze Romy?

BSO medewerker Laren
Pedagogisch Medewerker BSO de Wester Amsterdam
Teamcoördinator BSO en peuteropvang Amsterdam & Laren

Els

Pedagogisch medewerker bij kdv De Regenboog in Almere

Muriel

Floormanager bij bso Buutvrij in Amsterdam

Romy

Floormanager bij kdv De Wipneus

Mechteld

Pedagogisch medewerker peuteropvang Flink en bso Stoer

Hugo

Floormanager van bso De Wester in Amsterdam

Elise

Medewerker planning op hoofdkantoor Naarden

Ivo

Locatiemanager Amsterdam

Vera

Pedagogisch medewerker bij bso Stoer in Huizen

Roy

Pedagogisch medewerker bij bso De Leemkuil en Stoer