Ben jij er één van Montris?

Het avontuur begint hier

Wat fijn dat je dit leest! Deze pagina vertelt namelijk meer over wat wij jou als pedagogisch medewerker inhoudelijk te bieden hebben om het beste uit jezelf te halen. Ook lees je meer over wat wij zoeken in jou!

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers middels een leerlijn het beste uit zichzelf en uit hun werk kunnen halen, zodat we van iedere medewerker kunnen zeggen: Dát is er één van Montris!

Meer dan opvang

Wat Montris betreft is kwaliteit in de kinderopvang een vanzelfsprekendheid. Kwalitatief goede kinderopvang is volgens ons meer dan alleen het voldoen aan de basisvereisten. Goede kinderopvang is een plek waar het kind zich thuis voelt. Waar vaste pedagogisch medewerkers werken die het kind kennen en liefdevolle opvang bieden. Die daarnaast elke dag uitdagende activiteiten bieden om kinderen te helpen bij hun ontplooiing. We staan voor een veilige omgeving, bieden kinderen activiteiten aan die passen bij hun tempo en behoeften.

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich gerust voelen om hun kind achter te laten, er volledig op vertrouwende dat wij met liefde zorg dragen voor hun kind. De eerste fase van het leven is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Als zij een deel van deze fase bij ons doorbrengen, betekent dat dat er zeker wel wat eisen aan ons als kinderopvangorganisatie en onze pedagogische medewerkers mogen worden gesteld. Montris kinderopvang, is meer dan opvang alleen!

Verderkijkers

Wij zoeken collega’s die goed passen bij Montris, zich herkennen in onze waarden en zich thuis voelen in de sfeer van onze organisatie. We kiezen ervoor om samen te werken met ‘Verderkijkers’; collega’s (maar ook partners en ouders) met een warm hart voor kinderen, scherp oog voor de toekomst en een inspirerende houding. Mensen die net even verder kijken! Mensen die onze gezamelijke ambitie, om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien, zodat zij met zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken, delen. En de gedrevenheid waarmee ieder daaraan een bijdrage levert op zijn eigen wijze en met zijn eigen talenten is kenmerkend voor Montris.

Ben jij een Verderkijker? Een open blik, een open ‘mind’. Je bent warm, nieuwsgierig, fris iemand en houdt van een geintje. Je hebt zin in uitdagingen. Je bent begripvol en duidelijk, zowel naar kinderen als naar ouders en collega’s. Je weet van de kleinste dingen een avontuur te maken, bent altijd nieuwsgierig naar de potentie van het kind en je ziet hoe daar ruimte voor te maken valt. Je kijkt naar slimme oplossingen voor uitdagende situaties op de groep en naar de context van het kind. Je haalt er plezier uit om een impactbewuste manier waarde toe te voegen aan de dag en aan je eigen ontwikkeling. Ook ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in het vak.

Lees hier meer over onze, wie weet jouw toekomstige, collega’s.

Montris Academie

Kennis over de ontwikkeling van kinderen is voor Montris belangrijk, die kennis verandert continu en wij als professionals in de kinderopvang willen daarvan op de hoogte zijn en in mee ontwikkelen. Daarom is permanente educatie van belang. Ook zien we graag dat jij al je talenten als professional bij ons kunt benutten en zo het beste uit jezelf kunt halen.

Vandaar dat we de Montris Academie in het leven hebben geroepen. Binnen de Montris academie kiest elke medewerker zijn eigen ‘learning journey’. Er is aandacht voor de startende medewerker, de meer ervaren medewerkers en de talentvolle medewerker die zich verder wil ontwikkelen. Er zijn 3 leerpaden binnen de’ learning journey’. In alle leerpaden wordt zowel wettelijk verplichte scholing als Montris specifieke scholing aangeboden. De Montris Academie zal elk jaar de ontwikkelingen in het werkveld volgen en mee veranderen.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om, naast je werk als pedagogisch medewerker, deel te nemen aan verschillende soorten werkgroepen of andere functies te vervullen binnen de organisatie. En hebben we een jaarlijkse studiedag ter verdieping, inspiratie en voor de gezelligheid

The learning journey

De learning journey leerpaden:

1. Introductie-startbekwaam: nieuwe medewerkers starten met het introductie leerpad met als doel startbekwaam te worden en aan de slag te kunnen. Het gaat hier onder andere om een introductieprogramma om kennis te maken met de organisatie, visie van Montris en een intensieve training in de interactievaardigheden. Daarnaast is er binnen dit leerpad een check en eventuele bijscholing op alle wettelijke verplichte scholing zoals EHBO, BHV en Taalniveau.

2. Montrisproof-algemene verdieping: medewerkers krijgen een verdieping en beklijving van de competenties en van het werken vanuit de Montris-visie. Ook is er ruimte voor het beantwoorden van leer- en opleidingsvragen om bij te blijven op het vakgebied. Dit leerpad is voor alle medewerkers binnen Montris. Het bestaat onder andere uit verdiepingsopdrachten in de interactievaardigheden, werken met groepsbeelddoelen, communicatievaardigheden, verdieping en beklijving van onze pedagogisch visie, coaching door middel van video-interactiebegeleiding. Hier valt ook de verplichte herhaling op scholing onder zoals EHBO.

3. Excellent-specifieke doelgroepen en talentontwikkeling: voor wie zelf graag meer wil is er het derde leerpad Excellent. Hier kunnen medewerkers specifieke talenten ontwikkelen vanuit loopbaanwensen en kan specifieke scholing gevolgd worden (meldcode, BHV).

Alle medewerkers kunnen solliciteren naar extra functies of taken op zich nemen om hun talenten verder te ontwikkelen. Denk aan een functie als MI-, of voedingsambassadeur, coach gezonde kinderopvang, video-interactiebegeleider. Ook zijn er diverse werkgroepen waarin medewerkers kunnen meedenken over belangrijke thema’s binnen de organisatie, zoals werkgroep duurzaamheid, werkgroep kwaliteit en werkgroep pedagogisch kompas. Intern leiden we pedagogisch medewerkers op tot co-trainers.

Regeling studiekosten

Montris vergoedt de kosten voor verplichte scholing. De uren voor het volgen van de trainingen mag je declareren. Vraag je leidinggevende hoeveel uren gedeclareerd kunnen worden. We investeren graag in jou!